achtergrond 1

Waarom een coach?

Ik help mensen met zelfreflectie en stimuleer hen in hun persoonlijke en relationele ontwikkeling. Het doel is dat er meer zelfinzicht en zelfsturing groeit. Dat zal bij het personeel het werkplezier bevorderen en de onderlinge relaties in een team versterken. In de praktijk blijkt dat ook het resultaat van de groep verbetert doordat er beter wordt samengewerkt en de individuele kwaliteiten meer naar boven komen drijven. Als het personeel gemotiveert is zal dat ten goede komen aan het leef-werkklimaat in het bedrijf, de school en kinderopvang.

Wat doe ik als schoolcoach?


De laatste jaren groeit in het onderwijs het besef dat coaching een zeer waardevol instrument is om de leerkrachten en directeuren verder te professionaliseren en het welbevinden te bevorderen en het pedagogisch klimaat te verbeteren.
Zelf heb ik 8 jaar als leerkracht en 22 jaar als directeur gewerkt in het basisonderwijs op 5 verschillende scholen.  
Ik heb veel ervaring met coachend leiderschap.
Dit wil ik in mijn praktijk gaan inzetten op de volgende gebieden:
 begeleiden van startende leerkrachten, pedagogische medewerkers en directeuren
 verlichten van stress en burn-out klachten
 het leren en samenwerken in teamverband
 verbeteren van het pedagogisch klimaat in de klas of kinderopvang
Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Samen kunnen we dan gaan ontdekken wat ik voor uw organisatie kan betekenen.
 

Wat doe ik als bedrijfscoach?

Als bedrijfscoach werk ik met de cliënt in al zijn dimensies en facetten vanuit zijn de omgeving en zichzelf. Verschillende delen in onszelf (gedachtes en stemmen) vormen een samengesteld geheel (de psychodynamiek) waar we zelf de regie over kunnen voeren. 
Sommige gedachtes en stemmen zijn zo sterk dat het lijkt alsof we niet de mogelijkheid hebben hierin te sturen. Het doel van de coachsessies is om meer regie te krijgen over die binnenwereld.

Ik kan verschillende interventiemethoden inzetten en de cliënt begeleiden in het onderzoeken van deze psychodynamiek. Vandaaruit ontstaat een hulpvraag die leidend is voor het coachproces. Er worden duidelijke doelen gesteld om de heling en ontwikkeling richting te geven zodat de cliënt weer de regie over zijn innerlijke processen kan nemen.

Kennismaking
We beginnen met een kennismakingsgesprek. Na een korte ontdekkingstocht van de belemmeringen en kwaliteiten van de cliënt worden de mogelijkheden van groei en heling verkend. Het zal ook duidelijk worden of er een goede match is tussen de coach en de cliënt. Dit is namelijk een voorwaarde voor het slagen van het coachingstraject. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Eindhoven of in het bedrijf.